Behandlingar

En Naprapat jobbar med problematik från hela muskeloskelatala system vilket innebär smärtor som kommer från samtliga leder och muskler. Exempel på smärtproblemtik kan vara;

Nacke

Stelhet, nackspärr, spänningshuvudvärk, käkproblematik

Axel och skuldra

Impingement, intrascapulär smärta, hållningsrelatrerade smärtor

Armbåge

Musarm, tennisarmbåge

Ländrygg

Trötthet, ischias, ryggskott

Höft

Ljumsksmärta, trochanterit, falsk ischias

Handled

Senskideinflammation, tumbassmärta

Knä

Löparknä, hopparknä, PFSS
(patellofemoralt smärtsyndrom)

Fot

Ljumsksmärta, trochanterit, falsk ischias

Gravid

Graviditetsrelaterad smärtproblematik, foglossning och smärta efter förlossning. Gravidbänk finns tillgänglig.

1. VAD SMÄRTAR?

Vid första besöket tas en grundlig anamnes och med undersökning diagnostiserar vi vad som orsakat smärtproblematiken. 
Undersökningen består av tester och palpation tillsammans med anamnesen för att bekräfta en diagnos.

2. VARFÖR?

Efter vi hittat en diagnos väljer vi att behandla därefter. Varför det smärtar, är någon led inskränkt och/eller muskulära spänningar?

De behandlingstekniker som en Naprapat jobbar med är manipulation eller mobilisering utav en inkskränkt rörelse i en eller flera leder. Muskulära problem korrigeras med massage, pressur, töj, elektroterapi eller nålar.

3. HUR?

HUR ska vi förebygga att detta inte återkommer? Finns det saker att förbättra muskulärt eller förändringar kring hållning etc? Behövs det korrigerande, stärkande övningar? Ergonomiska tips? Hjälp med tränings/rehabilitering upplägg? En personlig analys görs utifrån de fynd som görs via undersökningen.

Om naprapati

Historia

Naprapatins historia grundades av Oakley Smith år 1907. Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Tillsammans ger det innebörden “korrigera orsaken till lidande”.

Utbildning

Utbildningen till Naprapat sker på Naprapathögskolan i Stockholm. Studierna omfattar fyra års heltidstudier som motsvarar 240 högskolepoäng. Ungefär halva utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Resten av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Redan efter andra terminen ingår praktik på skolkliniken där de praktiska delarna som lärs ut på skolan får utövas på patienter på klinken.

Legitimerat yrkeskategori

Ansökan om legitimation hos socialstyrelsen har varit möjligt sedan 1994. Sedan 2007 är “Naprapat” en yrkesskyddad titel, vilket innebär att man måste inneha en legitimation av socialstyrelsen för att få kalla sig Naprapat. Kravet för att erhålla legitimation är examensbevis från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård, 9 månader kliniskt naprapti och 3 månader inom sjukvården.

Mer information kring Naprapati finns på Svenska Naprapatförbundets hemsida; naprapater.se 

Mer information kring utbildningen finns på Naprapathögskolan hemsida; naprapathogskolan.se

Vi byter namn

Naprapatmarie blir Dala Sport & Hälsofabrik